Hvordan monterer man et bunddræn ?

En del af de fejl som de fleste laver ved den første havedam er at man ikke monterer bunddræn. Personligt ville jeg aldrig undlade det, så snart vi taler om et bassin over 5000 ltr. Det skyldes primært min erfaring med at rengøre havedammen i foråret hvor bunden er dækket med et tykt lag slam. Stå og skovle den ene trillebøre efter den anden slam væk giver sved på panden og i værste tilfælde en beskadiget bassinfolie.

Hvordan virker et bunddræn ?

Et bunddræn virker som navnet siger ved at vandet ”drænes” ud fra bunden af søen. Der er dog ikke tale om at vandet lukkes ud i kloakken, det er derimod herfra at vandet tages når det filtreres. Bunddrænet anvendes i det man kalder et ”graviationsfilter”. Et graviationsfilter virker ved at havedammen og et kammer eller et filter forbindes via typisk et ø 110 mm rør. Filteret eller pumpekammerets overkant står i samme niveau som havedammen, og det vil betyde at vandstanden i de 2 kamre vil altid være ens. Udjævningen af vandstanden i mellem de søen og kammeret / filteret vil ske via røret og sikkert via det bunddræn som du vil installerer. Nedenstående princip tegning viser et bunddræn som er forbundet til et filter. Det kan udformes på mange måder dette blot som et eksempel.

Bunddrænet placeres altid på det laveste sted i søen. Har man flere niveauer på søen og de IKKE skråner ned mod bunddrænet kan man lave flere bunddræn. De skal dog altid forbindes med deres egen streng hen til filter / pumpekammer

Hvordan monteres bunddrænet og rørerne i søen?

Selve bunddrænet er ca 30 cm i diameter og ca 20 cm højt. Jeg anbefaler altid at krave ca 20 cm ekstra hele vejen rundt og i dybden. Herefter blandes der noget beton som bunddrænet sættes i. Betonen pudses op så den er plan med overkant af bunddrænet. Selve bunddrænet forbindes til kammeret med ø 110 mm rør (se herunder for hvordan det limes). Jeg anvender altid tryk lim rør, så man er sikker på at det er tæt. Der findes dog også en del som anvender normale orange kloakrør. I princippet kan det sikkert bruges, men så længe man er under folien mener jeg det er det forkerte sted at spare. Det er komplet umuligt at reparerer såfremt der fx sker en sætningsskade på røret.

Røret skal have en jævn stigning hele vejen op til filteret. Man skal helst have så få bøjninger som muligt og helst undgå 90 gr sving. Jo mere lige og jævn stigning du kan lave jo mindre modstand er der i røret og jo mere vand / skidt får du ind i filteret / pumpekammeret. Helt oppe ved filteret anbefaler jeg at installerer en skydeventil. Det skal sikre at man kan lukke for vandet til filteret / pumpekammeret. Det kan være en fordel ved rengøring eller hvis man ønsker at ”flush” rør og bunddræn. Det er typisk nødvendigt 2-3 gange om året. Det sker ved at man lukker for skydeventilen og tømmer filter / pumpekammeret. Herefter åbner man igen for skydeventilen og vandet vil nu fosse ind med meget stærke kraft end normalt. Derved løsnes alt skidt og området omkring bunddrænet renses for slam m.m.

Bemærk at et ø110 mm rør passer inden i studsen på bunddrænet. For at røret er tæt skal der anvendes en specielt klæber

Hvordan monteres folie sammen med bunddrænet ?

Dette punkt er typisk der de fleste bliver urolig. Man skal nu skærer hul i den helt nye dug, men det er faktisk nemmere end du tror. Folien lægges omhyggeligt ud på plads. Brug god tid da det ikke kan gøres om. Jeg skærer herefter et kryds i hulrummet på bunddrænet. Jeg monterer herefter spændeflangen med 2 skruer diagonalt. De skal kun lige have fat så flangen stadig er meget løs. Det gør jeg da det kan være svært at finde hullerne når man har fugemasen smurt ud på folien og bunddrænet. Jeg fuger herefter både på på undersiden af folie og overside af folie. Normalt vil en gummifolie i sig selv være en pakning, men hvis der er mindre sandkorn kan sikre fugemassen at det stadig er tæt. Der anvendes samme fugemassen som til montering af rør og bunddræn. Skrue herefter alle skruer i og spænd dem fast med håndkraft. Nu skæres resten af bunddrænet fri. Som en ekstra sikkerhed plejer jeg at fuge både den indvendige sige og udvendige side af spændeflangen. Til sidst giver jeg skruer lidt fugemassen så evt. skidt ikke hænger fast i dem.

Hvordan tilpasses bunddrænet ?

Bunddrænet leveres med et topdæksel og afstandsrør som skal tilpasse. Først plejer jeg at lave 2 små huller i dækslet (1 mm). Det skal sikre at evt. luft kan komme ud og at du undgår at dækslet flyder til overfalde når der kommer vand i. Herefter skærer jeg afstandsrøret til så der ca er 1 fingers bredde mellem underkant af dæksel og spændeflangen. Det kommer sig ikke så nøje så der er blot en ca mål. Både afstandsrør og dæksel skal gå stramt på, så det ikke skyder op til overfladen. Du skal IKKE lime det da det kan blive behov for at afmonterer dem

Arbejdet er slut og du kan starte med at fylde vand i nu 🙂

Jeg håber denne korte guide har givet dig lidt basis info omkring virkemåde og montage af bunddrænet

/Klaus