Kollektion: Biologisk filtermaterialer

I denne gruppe finder du de biologiske filtermaterialer. Kendetegnet for disse materialer er at de typisk har en stor overflade og gode vedhæftningsevner. Disse to faktorer skal sikre at bakterierne bedst mulig leveforhold for derigennem at sikre god filtrering. Bio Filtermateriale overfladen måles i kvm., skal også være mindst 10 % af dammens overflade. F.eks. er dammen på 20 kbm., kræves min. 2 kvm. filteroverflade.
En kubikmeter filtermateriale har ca. i gennemsnit en aktiv bakterieoverflade på 300 til 400 kvadratmeter.
Fiskebestandens tæthed og foderforbruget spiller en afgørende rolle for hvor stor biofilterets størrelse skal være. Er der eks. 1 koikarpe på 50 cm per kbm. vand i dammen, hvilket er tæt på det maksimale, må det biologiske filter være stort. Holdes en bestand hvor hver koi har 2,5 kbm. vand, vil et filter-volumen på 10 % af dammens vandindhold i de fleste tilfælde være passende.

Under hver af de enkelte produkter kan du se overfladen på filtermaterialet.

Husk at man opnår den bedste biologiske filtrering såfremt der først er renset mekanisk (se evt mekanisk filtrering).

BEMÆRK: Materialet har en endnu større effekt hvis de beluftes med en luftpumpe. Luften sikre også at filtermaterialet holdes mere rent